Norberg: Bilder fårn ett
litet samhälle på gränsen.

   

Orten har anor sedan tidigt 1200-tal. Järnmalmen var det som lockade och den har sedan dess format platsen och dess invånare.

  Översikt av webplats
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna
<<< Föregående bilder Kärrgruvan Skymning > Norberg < Norbergsbilder Bergslagen Fler bilder >>>
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna
 
Högfors hytta Norberg Ågatan Högfors hyttruin
 
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna
 
Kvarngatan Norberg Klackberg Ruschen Kärrgruvan Svinryggen
 
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna
 
Utsikt Örbäck Norbergsån Davidsbo Norbergsån Ringvägen
 
Fotografier bilder Norberg Västmanland Dalarna

© Lennart Larsson